Category: Laiks

Iepazistieties Ar Musu Sikdatnu Izmantošanas Politiku

Finanšu un kapitala tirgus komisijas amatpersonu darbinieku menešalgu šis institucijas reglamentetaja kartiba nosaka, nemot vera amata vertibu atbildibas limeni un sarežgitibu , konkretas amatpersonas darbinieka individualas kvalifikacijas un kompetencu novertejumu, ka ari finanšu un apdrošinašanas jomas bazes menešalgas apmeru 4. Finanšu un kapitala tirgus komisijas amatpersonu darbinieku menešalga nedrikst parsniegt finanšu un apdrošinašanas jomas bazes […]

Cinus Augstajos Purvos Sastop Gan Malas

Turklat, ta ka purva centrala dala ir paaugstinata, nokrišni notek pa purva virsmu uz purva malam. Ka tas nakas, ka augstais purvs spej but tik slapjš, sanemot tik maz udens? Sfagnu sunam ir dažadi pielagojumi udens uzkrašanai. Turklat lielais kudras slanis zem augiem satur lielu udens daudzumu, kas gandriz nekad neizžust. Lamas var but purva […]

LA LA.

Ka Padarit Virieti Laimigu? Sakotneji Marina un es bijam vienigie skatitaji, tad ieradas vel viens calis, bet filma gan ne. Izradijas, ka kaut kadu problemu del filma nebija pieejama. Meitenes, kas bija atbildigas par pasakuma norisi, bija loti pretimnakošas un bija žel vinu par to, ka iegrozijušies apstakli. Bija meginajums laist filmu uz projektora no […]